Inhuur

De verbindende schakel

De Stip is de verbindende schakel tussen gemeente en arbeidsmarkt. Vanuit onze expertise denken wij graag mee over vernieuwende arbeidsmarktprojecten en medewerkers van De Stip kunnen worden ingehuurd om bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt.

De stip op de horizon

We leven in een wereld waarbij veranderingen elkaar snel opvolgen. Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat organisaties flinke kostenbesparingen kunnen realiseren, maar ook dat de inzet van menselijk kapitaal verandert. Veel organisaties komen in de huidige groeiende economie moeilijk aan de juiste werknemers of kunnen goede werknemers niet behouden.

Gemeenten staan voor de uitdaging om in de eigen organisatie alle veranderingen te managen en daarbij vernieuwende arbeidsmarktprojecten uit te voeren en te realiseren. Dit vereist een sterke visie, krachtige medewerkers en een goede verbinding met betrokken partijen in het bedrijfsleven.

De Stip opereert volop in de huidige markt en is expert op het gebied van arbeidsmarktaspecten en teamontwikkeling. Door onze ondernemersmentaliteit, onze kennis en kunde en ons verandervermogen kunnen wij je ontzorgen in de dynamische gemeentelijke omgeving en ervoor zorgen dat je resultaten boekt met sterke teams en bevlogen medewerkers.

Sterk team

Elke verandering vraagt om samenwerking, de neuzen dezelfde kant op. Maar ook om een opbouwende kritische noot die bijdraagt aan een goed eindresultaat van een project. Met een ijzersterk team, lef en ondernemerschap wordt veranderen een uitdaging in plaats van een last.

Verbinding met bedrijfsleven

Als overheid heb je een belangrijke taak, maar er is ook sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid met het bedrijfsleven. Landelijk ontstaan door grote en kleine organisaties veel initiatieven. Waarom steeds het wiel opnieuw uitvinden als we vanuit verbinding en samenwerking gebruik kunnen maken van wat er al is?

Plan met resultaat

Veranderingen beginnen met het bepalen van de stip op de horizon. Met het eindpunt in beeld begint de taak om draagvlak te creëren, mensen mee te krijgen en de verandering te realiseren. De Stip kan mede richting geven aan projecten door het begeleiden van het proces en de medewerkers in jouw organisatie.

Geen uitkering. Winst voor iedereen.