Voor wie?

De Stip biedt maatwerk voor gemeenten en werkzoekenden

Als overheid zorg je ervoor dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat kan een flinke uitdaging zijn als mensen langdurig werkloos zijn en gebruikmaken van een uitkering. We hebben namelijk te maken met een dynamisch economisch klimaat. Daarnaast verandert de wet- en regelgeving continu. Het vergt veel van een gemeente om deze groep werkzoekenden aan het werk te helpen en de kosten van uitkeringen laag te houden.

Gemeenten en overheid

Samen met De Stip wordt snel en effectief resultaat behaald doordat uitkeringen worden voorkomen en beëindigd. Wij bieden maatwerktrajecten  aan die naadloos aansluiten bij  gemeentelijke processen.   Dit doen  wij voor   alle doelgroepen  vanaf het punt van activering tot werk.

  • Trainen, begeleiden en coachen van werkzoekenden met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, inclusief deelnemer registratie en managementinformatie over de geboekte resultaten; meten is weten!

  • Verbinden met en ontmoeten van werkgevers en ondernemers
  • Transparante samenwerking met de gemeente: met accountmanagers van het Werkgeversservicepunt en de consulenten, klantmanagers of werkcoaches

  • Implementatie van de bewezen succesvolle werkconcepten van De Stip middels Train de Trainer van medewerkers binnen jouw gemeente

  • Realiseren en uitvoeren van arbeidsmarktprojecten

Op naar een inclusieve arbeidsmarkt: Iedereen job ready!

Werkgevers

Als werkgever of ondernemer sta je altijd voor spannende uitdagingen. Zowel op het gebied van ondernemen als op het gebied van werknemers. Met de participatiewet vervullen werkgevers een belangrijke rol in het geven van kansen aan werknemers. Werkgevers maken het verschil en zijn de oplossing voor mensen die in een uitkeringssituatie zijn beland.

Vraagstukken rondom arbeidsmarkt en personele vraagstukken kosten  veel tijd en aandacht en dit houdt je weg bij de bedrijfsvoering zelf. Dat kan anders! De Stip stoomt deelnemers in een korte periode klaar voor werk. Wij denken mee en selecteren de beste mensen voor jouw vacature en organisatie.

Daarbij zijn wij specialist op het gebied van solliciteren. Heb je interesse om onze trainingen voor je eigen medewerkers in te zetten in het kader van in-, door- en uitstroom? Neem dan gerust contact op.

Geen uitkering. Winst voor iedereen.