Voor wie?

De Stip biedt maatwerk voor gemeenten en werkzoekenden

Als overheid zorg je ervoor dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat kan een flinke uitdaging zijn als mensen langdurig werkloos zijn en gebruikmaken van een uitkering. We hebben namelijk te maken met een dynamisch economisch klimaat. Daarnaast verandert de wet- en regelgeving continu. Het vergt veel van een gemeente om deze groep werkzoekenden aan het werk te helpen en de kosten van uitkeringen laag te houden.

Gemeenten en overheid

Samen met De Stip wordt snel en effectief resultaat behaald doordat uitkeringen worden voorkomen en beëindigd. Wij bieden maatwerktrajecten  aan die naadloos aansluiten bij  gemeentelijke processen.   Dit doen  wij voor   alle doelgroepen  vanaf het punt van activering tot werk.

  • Trainen, begeleiden en coachen van werkzoekenden met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, inclusief deelnemer registratie en managementinformatie over de geboekte resultaten; meten is weten!

  • Verbinden met en ontmoeten van werkgevers en ondernemers
  • Transparante samenwerking met de gemeente: met accountmanagers van het Werkgeversservicepunt en de consulenten, klantmanagers of werkcoaches

  • Implementatie van de bewezen succesvolle werkconcepten van De Stip middels Train de Trainer van medewerkers binnen jouw gemeente

  • Realiseren en uitvoeren van arbeidsmarktprojecten

Op naar een inclusieve arbeidsmarkt: Iedereen job ready!

Werkgevers

Als werkgever of ondernemer sta je altijd voor spannende uitdagingen. Zowel op het gebied van ondernemen als op het gebied van werknemers. Met de participatiewet vervullen werkgevers een belangrijke rol in het geven van kansen aan werknemers. Werkgevers maken het verschil en zijn de oplossing voor mensen die in een uitkeringssituatie zijn beland.

Vraagstukken rondom arbeidsmarkt en personele vraagstukken kosten  veel tijd en aandacht en dit houdt je weg bij de bedrijfsvoering zelf. Dat kan anders! De Stip stoomt deelnemers in een korte periode klaar voor werk. Wij denken mee en selecteren de beste mensen voor jouw vacature en organisatie.

Daarbij zijn wij specialist op het gebied van solliciteren. Heb je interesse om onze trainingen voor je eigen medewerkers in te zetten in het kader van in-, door- en uitstroom? Neem dan gerust contact op.

Testimonial 1

Aanhoren is wat velen doen, hierdoor ontstaat een blokkade bij degene die begrepen wil worden. De Stip onderscheidt zich hierin. De Stip hoort niet aan maar luistert echt. Niet alleen naar de woorden die gezegd worden, maar vooral wat daar achter schuil gaat. De Stip stuurt je niet op pad, veroordeelt niet dat je vast zit, maar leert je weer kijken naar de dingen die je niet meer zag. Zo ontdek je je eigen krachten opnieuw en kom je tot bloei.

En ja, als je dit leest denk je misschien: “Mooi verhaal”, maar dat is het niet… het is mijn verhaal. Door omstandigheden zat ik 15 jaar in de bijstand. Met De Stip aan mijn zijde stond ik op, kroop ik uit het hokje waar ik dacht voor altijd in te zitten en nu werk ik alweer jaren met veel plezier. En dit alles begon met één stap, één stip: De Stip.

Testimonial 2

Unieke samenwerking met de Stip. Stap voor stap wordt met intensieve begeleiding en open benadering het beste uit de deelnemer gehaald. Door lef en passie sprankelt deze organisatie, hetgeen een breed netwerk heeft opgeleverd in verschillende branches. Zizi is het avontuur aangegaan en blijft schaven tot zij haar doel heeft bereikt. ‘Nee’ wordt niet zomaar geaccepteerd.

Testimonial 3

Met een flinke dosis bevlogenheid, enthousiasme en doortastendheid begeleidt Zizi van De Stip mij om naast mijn werk als werkcoach, ook als trainer voor een groep te staan. Zizi zet een duidelijke, didactisch sterke lijn uit in de trainingen, waardoor ze mij de kans geeft om mezelf te ontwikkelen als trainer. Daarnaast geeft ze mij inzicht in mijn persoonlijkheid. Hierdoor bereik ik meer diepgang bij de deelnemers waardoor zij geactiveerd worden en sneller uitstromen naar werk.

De begeleiding van Zizi is volledig op maat. Ze schat in wanneer iemand er klaar voor is om alleen voor de groep te staan en past zich daar op aan. Samen met haar training geven is enorm leerzaam en inspirerend. Training geven kost me inmiddels geen energie meer, het levert vooral energie op!

Samenwerking BAR-organisatie

Zowel in 2017 als in 2018 hebben wij intensief samengewerkt met De Stip. In 2017 onder het Programma Focus@Work van de gemeente Ridderkerk. Dit programma had als doel in de laatste 3 maanden van het jaar nog zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Om dit te realiseren is een totaal-aanpak bedacht waarbij de training van De Stip een belangrijk onderdeel vormde.

In korte tijd heeft De Stip het voor elkaar gekregen dat de kandidaten zelfstandig en representatief goede sollicitatiegesprekken konden voeren met werkgevers. Ze leerden ze zichzelf optimaal presenteren met daarbij een goed CV met verkoopprofiel en de juiste foto.

Mede door de fantastische samenwerking met De Stip, hun gedrevenheid, resultaat en klantgerichtheid, is Focus@Work en onze verdere samenwerking een groot succes geworden!

Geen uitkering. Winst voor iedereen.