Train de Trainer

Kennis delen en vaardigheden doorontwikkelen

Wil je de bewezen succesvolle werkconcepten van De Stip implementeren binnen jouw gemeente? De Stip leidt consulenten/trainers op tot vakvolwassen professionals op trainersgebied, inclusief persoonlijke coaching en maakt op maat leerprogramma’s voor de gewenste doelgroepen.

Samenwerken voor het beste resultaat voor de klant

Veel gemeenten bieden intern workshops of trainingen aan voor de diverse doelgroepen die zij begeleiden. Deze worden gegeven door eigen medewerkers. De Stip heeft een ruime expertise op het gebied van leren en ontwikkelen. Wij delen onze kennis graag, want wie niet kan delen kan niet vermenigvuldigen!

Voor de leertrajecten op het gebied van werk, persoonlijke ontwikkeling, houding en gedrag en empowerment zijn wij een krachtige samenwerkingspartner. De Stip kan  faciliteren met de ontwikkeling van leerprogramma’s en daarbij jouw eigen medewerkers opleiden tot vakvolwassen trainers. Vaak hebben werkzoekenden al diverse trajecten doorlopen in hun zoektocht naar werk. Onze klanten geven aan dat de programma’s van De Stip verfrissend en vernieuwend zijn. De trainingen zijn didactisch vormgegeven en goed te volgen voor alle niveaus. Er is veel interactie en we doen daarbij een beroep op het nemen van eigen regie. Dit is een belangrijk punt voor de duurzaamheid van de uitstroom naar werk.

Help elkaar verder

Worden er ook groepsworkshops of trainingen aangeboden binnen jouw gemeente en wil jij hierbij gebruik maken van de ervaring van De Stip? Schakel ons dan in en samen maken we er iets moois van!

Pak pijnpunten aan

Mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt kennen vaak problemen op uiteenlopende gebieden. Wanneer deze niet bij de bron worden aangepakt, is de kans op terugval groot.

Samen

Onze visie is dat iedereen meetelt en meedoet en we werken gezamelijk aan resultaat. Kennis groeit als je het met elkaar deelt. Onze coaching richt zich op zowel beginnende als meer ervaren trainers. 

Testimonial 1

Aanhoren is wat velen doen, hierdoor ontstaat een blokkade bij degene die begrepen wil worden. De Stip onderscheidt zich hierin. De Stip hoort niet aan maar luistert echt. Niet alleen naar de woorden die gezegd worden, maar vooral wat daar achter schuil gaat. De Stip stuurt je niet op pad, veroordeelt niet dat je vast zit, maar leert je weer kijken naar de dingen die je niet meer zag. Zo ontdek je je eigen krachten opnieuw en kom je tot bloei.

En ja, als je dit leest denk je misschien: “Mooi verhaal”, maar dat is het niet… het is mijn verhaal. Door omstandigheden zat ik 15 jaar in de bijstand. Met De Stip aan mijn zijde stond ik op, kroop ik uit het hokje waar ik dacht voor altijd in te zitten en nu werk ik alweer jaren met veel plezier. En dit alles begon met één stap, één stip: De Stip.

Testimonial 2

Unieke samenwerking met de Stip. Stap voor stap wordt met intensieve begeleiding en open benadering het beste uit de deelnemer gehaald. Door lef en passie sprankelt deze organisatie, hetgeen een breed netwerk heeft opgeleverd in verschillende branches. Zizi is het avontuur aangegaan en blijft schaven tot zij haar doel heeft bereikt. ‘Nee’ wordt niet zomaar geaccepteerd.

Testimonial 3

Met een flinke dosis bevlogenheid, enthousiasme en doortastendheid begeleidt Zizi van De Stip mij om naast mijn werk als werkcoach, ook als trainer voor een groep te staan. Zizi zet een duidelijke, didactisch sterke lijn uit in de trainingen, waardoor ze mij de kans geeft om mezelf te ontwikkelen als trainer. Daarnaast geeft ze mij inzicht in mijn persoonlijkheid. Hierdoor bereik ik meer diepgang bij de deelnemers waardoor zij geactiveerd worden en sneller uitstromen naar werk.

De begeleiding van Zizi is volledig op maat. Ze schat in wanneer iemand er klaar voor is om alleen voor de groep te staan en past zich daar op aan. Samen met haar training geven is enorm leerzaam en inspirerend. Training geven kost me inmiddels geen energie meer, het levert vooral energie op!

Samenwerking BAR-organisatie

Zowel in 2017 als in 2018 hebben wij intensief samengewerkt met De Stip. In 2017 onder het Programma Focus@Work van de gemeente Ridderkerk. Dit programma had als doel in de laatste 3 maanden van het jaar nog zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Om dit te realiseren is een totaal-aanpak bedacht waarbij de training van De Stip een belangrijk onderdeel vormde.

In korte tijd heeft De Stip het voor elkaar gekregen dat de kandidaten zelfstandig en representatief goede sollicitatiegesprekken konden voeren met werkgevers. Ze leerden ze zichzelf optimaal presenteren met daarbij een goed CV met verkoopprofiel en de juiste foto.

Mede door de fantastische samenwerking met De Stip, hun gedrevenheid, resultaat en klantgerichtheid, is Focus@Work en onze verdere samenwerking een groot succes geworden!

Geen uitkering. Winst voor iedereen.