Migranten in drie maanden van uitkering naar werk!

Van talent naar werk, hoe doe je dat? Voor de BAR-gemeenten heeft De Stip met een nieuw totaalconcept een groep migranten die (bijna) ingeburgerd zijn, gedurende 3 maanden begeleid.

Talent zichtbaar maken is stap 1, maar dan nog de brug slaan met werkgevers en uitzendbureaus zodat het echte resultaat tot stand komt. Stap 2 werd op 6 juni jl. gezet. In samenwerking met Spring! Housing en de BAR-gemeenten organiseerde De Stip een Meet & Greet.

Wat een succes was dit, zie dit filmpje! Ruim 1/3e van de groep is nu al aan het werk. Vrijwel iedereen heeft nieuwe contacten opgedaan en afspraken gemaakt die er zo positief uitzien, dat de verwachting is dat het merendeel van de kandidaten ook aan een baan komt in de komende periode!

Een prachtig resultaat, aangezien de meeste mensen na 3 jaar inburgeren nu de eerste echte stappen maken, om hun leven zelfstandig en zonder uitkering te gaan vormgeven. Veel partijen hebben de handen hiervoor ineen geslagen. Geen succes zonder samenwerking!