Workshop LVSC Congres Cross-Over

Op 14 november was het Congres van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching bij de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle met het thema Cross-over.

Het thema Cross-over staat voor de bereidheid om over te steken en de verbinding te zoeken met de ander, het andere en het onbekende. Hoe zijn we met elkaar verbonden en wat staat verbinding in de weg? De verbindende en ontregelende factoren tussen mensen, verhalen en systemen stonden centraal.

Gorry Cleven, tevens mede-organisator van dit event en Zizi El Abtah verzorgden de workshop Multifocaal en Perspectivisch kijken. Vraagt het gemeentelijke speelveld, de transitie en de toeleiding naar (arbeids-) participatie om andere begeleidingsvormen? Het perspectief van de klant (burger), opdrachtgever en medewerker kwamen aan bod.

Een leerzame dag vol inspiratie tussen vak-professionals.